Saldus medicīnas centrs – pirmais, kas turpmāk izmantos tikai e-­darbnespējas lapas

Saldus medicīnas centrs informē, ka ir pirmā ārstniecības iestāde Latvijā, kas no 2017. gada 1. februāra ir pilnībā pārgājusi uz elektronisko darbnespējas lapu (e-DNL) izmantošanu, savu informācijas sistēmu integrējot ar E-veselības sistēmu. Tas nozīmē, ka turpmāk Saldus medicīnas centra pacientiem visas darbnespējas lapas tiks atvērtas, pagarinātas vai noslēgtas tikai elektroniski.

Lai pārrunātu Saldus medicīnas centra pāreju uz e-DNL apriti un informētu par paveikto un gūtajām atziņām, pirmdien, 2017. gada 6. februārī, plkst.11.00 Saldus medicīnas centrā (Saldū, Slimnīcas ielā 3) norisināsies tikšanās ar Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta pārstāvjiem. Pasākumā aicināti piedalīties arī mediju pārstāvji, kuriem būs iespēja gan uzrunāt Saldus medicīnas centra speciālistus, kas jau ikdienā strādā ar E-veselības sistēmu, gan arī uzdot jautājumus Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta pārstāvjiem.

Darbnespējas lapu elektroniska izmantošana sniedz būtiskus ieguvumus iedzīvotajiem, kuriem vairs nebūs jānes darba devējam un jāiesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) darbnespējas lapa papīra formā. Informācija par noslēgto e-DNL automatiski tiks nosūtīta Valsts ieņēmumu dienesta EDS, kurā tā būs redzama darba devējam, savukārt iesniegumu VSAA var iesniegt, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu.

Pāreja uz e-DNL ļauj iedzīvotājiem ietaupīt savu laiku un finanses, kā arī nodrošina pieeju informācijai par visām e-DNL E-veselības portālā.

E-veselības sistēmas ieviešanas projekts Saldus medicīnas centrā tika uzsākts 2016. gadā, izvēloties Assistentis izveidoto ambulatorās aprūpes informācijas sistēmu „Assistentis Medicus ACARE™“, lai integrētu to ar E-veselības sistēmu. Tādējādi Assistentis ir pirmais Latvijas uzņēmums, kurš ir nodrošinājis saviem klientiem šādu pakalpojumu.

Projekta ieviešanas gaitā Saldus medicīnas centra speciālisti ir novērtējuši elektroniski strukturētu medicīnas datu izmantošanas priekšrocības. Kā viens no būtiskākajiem ieguvumiem ir iespēja ārstniecības iestādē samazināt papīra dokumentu apriti, kā arī laiku šo dokumentu aizpildīšanai un kļūdu novēršanai. Nozīmīgs ieguvums ir arī informācijas pieejamība un iespēja to izmantot, lai uzlabotu ārstniecības, administratīvos un biznesa procesus.

Darbs ar savu informācijas sistēmu, kura ir integrēta ar E-veselību, ļauj visas darbības uzsākt un pabeigt vienā informācijas sistēmā, tādējādi arī iegūstot vairāk laika darbam ar pacientiem.