Projekti

Šeit tiek realizēts ERAF līdzfinansēts projekts:
“Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA “Saldus medicīnas centrs””
Projekta Nr. 9.3.2.0/18/I/010

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselība aprūpes infrastruktūru. Projekta ietvaros plānots nomainīt vecās tehnoloģijas un iekārtas, tādējādi nodrošinot kvalitatīva veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību iedzīvotājiem.

Projekta sadarbības partneris: SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”
Kopējais projekta finansējums: 427 196.00 EUR
Publicēšanas datums: 2018. gada 17. decembris

 


SIA “Saldus medicīnas centrs”pakalpojumu pieejamības uzlabošana,
rekonstruējot stāvlaukumu

Projekta mērķis:
Uzlabot Saldus un Brocēnu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un nodrošināt kvalitatīva pakalpojuma pieejamību, veicot stāvlaukuma rekonstrukciju pie SIA “Saldus medicīnas centrs”.

 


“Ģimenes ārstu tīkla attīstība”

Aktivitātes numurs un nosaukums: 3.1.5.1. ”Ambulatorās veselības aprūpes attīstība”. Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 3.1.5.1.1. “Ģimenes ārstu tīkla attīstība” Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārstu praksēm SIA “Saldus medicīnas centrs”

 


06.12.2011.
2011. gada 28. novembrī Noslēgts līgums ar cfla par es fonda projekta īstenošanu.
līguma nr. 3dp/3.1.5.1.1./10/apia/vec/006. Projekta mērķis ir sakārtot ģimenes ārstu prakšu infrastruktūru SIA „Saldus medicīnas centrs” ģimenes ārstu praksēm iznomātajās telpās, tādejādi uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību Saldus novada teritorijas iedzīvotājiem, vienlaikus optimizējot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu novada teritorijā.


27.12.2011.
19.12.2011. Noslēgts līgums ar sia “rubīns ad” par projekta tāmes izstrādāšanu renovācijas darbiem. nepieciešama telpu vienkāršota renovācija un mēbeļu iegāde pacientu pieņemšanas telpām (septiņi kabineti kopā 126 m2), procedūru jeb manipulāciju telpām (88 m2), uzgaidāmajās telpās (105 m2), reģistratūras telpās (38 m2) un labierīcībās( tai skaitā personām ar īpašām vajadzībām) (34 m2). Būtiski nepieciešama medicīniskā aprīkojuma atjaunošana un iepirkšana, jo pašreiz prakšu kabinetos esošās mēbeles ir iegādātas lielākoties pagājušā gadsimta vidū, uz visām praksēm nav nvienas elektrokardiogrāfa iekārtas, kā arī citu nepieciešamo instrumentu. Būtiski nepieciešams aprīkot prakses ar datortehniku, kas nodrošinātu ārstu darbu atbilstoši laikmetīgām prasībām, jo pašreiz ārstu rīcībā esošie datori ir gan fiziski, gan morāli novecojuši un nav spējīgi nodrošināt šodienas datorprogrammu tehniskās prasības.


6.03.2012.
24.02.2012. pabeigta tāmes izstrāde renovācijas darbiem ģimenes ārstu prakšu telpām. Remonta laikā telpās slimnīcas 2. stāvā paredzēts veikt sienu apdari ar riģipsi, iekārto griestu izbūvi, elektroinstalācijas pārbūvi, vājstrāvu instalāciju izbūvi un ierīkošanu (internets, telefons), santehnikas nomaiņu, apgaismojuma izbūvi, grīdas seguma nomaiņu, durvju nomaiņu.

 


09.04.2013
26.03.2013. uzsākti būvdarbi SIA “Saldus medicīnas centrs” Slimnīcas ielā 3, Saldū, Slimnīcas jaunajā ēkā 2. stāvā. Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 3.1.5.1.1. “Ģimenes ārstu tīkla attīstība” Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārstu praksēm SIA “Saldus medicīnas centrs ” iepirkuma Nr. SMC 2013/01 ERAF “Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu vienkāršota rekonstrukcija un vienkāršota renovācija slimnīcas ēkas 2. stāvā”, darbus veic SIA “Saldus Būve”. Pēc darbu izpildes grafika objektā renovācijas darbus jāpabeidz 10 nedēļu laikā t.i. 05.07.2013.


15.04.2013
Projekta “Ģimenes ārstu tīkla attīstība” Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārstu praksēm SIA “Saldus medicīnas centrs ” ietvaros, septiņām ģimenes ārstu praksēm tika iegādātās medicīniskas ierīces un mēbeles par kopēju summu 17344,01 Ls: 1 negatoskops, 3 bērnu izmeklēšanas galdi, 4 ledusskapji, 1 medikamentu skapis, 2 šļirces auss skalošanai, 1 medicīniskie svari, 4 nokomplektētas ārsta somas, 3 spriogrāfi ar rezultātu datoranalīzi, 3 komplekti Otoskopi ar oftalmoskopiem, 6 fonendoskopi ārstam, 7 ierīces asinspiediena mērīšanai, 2 zīdaiņu auguma mērītāji, 2 instrumentu galdi, 3 galdi kardiogrāfam, 2 elektrokardiogrāfi, 8 kušetes, 5 inhalatori, 3 aukstumsomas, 5 NMP komplekti, 6 fonendoskopi māsām, 5 difuziju statīvi, 4 nestuves, 2 aizslietņi, 4 ierīces redzes pārbaudei, 2 medicīniskās lampas, 2 galdi ar atvilkņu blokiem, 2 failu skapji, 7 drēbju skapji , 7 plaukti , 7 mīkstie krēsli uz riteņiem, 44 mīkstie apmeklētāju krēsli.