Prieks par mūsu ārstiem!

 15. novembrī veselības ministre Ilze Viņķele veselības nozares darbiniekiem pasniedza Veselības ministrijas Atzinības un Pateicības rakstus, kā arī Ministru kabineta Atzinības rakstu, lai pateiktos sabiedrības veselības, veselības aprūpes un farmācijas nozares amatpersonām un darbiniekiem par ieguldīto darbu un nopelniem Latvijas Republikas attīstībā.
Esam lepni, ka Pateicības rakstu saņēma Saldus medicīnas centra ārsts – ķirurgs Agnis Ļuļēns. Jo īpašs prieks, ka viņš bija vienīgais apbalvotais ārsts, kurš ikdienā strādā parastā reģiona medicīnas iestādē.