Personas datu privātuma politika

 Sakarā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (GDPR), SIA “Saldus medicīnas centrs” mājas lapā ir ievietoti personas datu privātuma politiku reglamentējošie dokumenti. Ar tiem varat iepazīties šeit.