Maksas pakalpojumi

Par maksas pakalpojumu sniegšanas vietu un laiku interesēties reģistratūrā.

Telefona numurs: 63881562
Darba dienās 8:00-16:00

SIA “Saldus medicīnas centrs” maksas pakalpojumu sniegšanas vietas un laiks
SIA „SALDUS MEDICĪNAS CENTRS” MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS