Informācijas sistēmas īres pakalpojuma nodrošināšana SIA “Saldus medicīnas centrs”

Ievietošanas datums: 29.09.2016.
SIA „Saldus medicīnas centrs” izsludina iepirkumu PIL 8.2 panta kārtībā.
Iepirkuma priekšmets: Informācijas sistēmas īres pakalpojuma nodrošināšana SIA “Saldus medicīnas centrs”.
Iepirkuma ID: SMC 2016/6
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 10.10.2016 līdz plkst. 11:00
_______________________________________
Par uzvarētāju noteikts pretendents SIA „Assistentis” ar piedāvāto līgumcenu EUR 451 (četrsimts piecdesmit viens eiro) mēnesi, neskaitot PVN.
2016.gada 13.10. iepirkumu komisijas lēmums.
_______________________________________