Degvielas iegāde SIA „Saldus medicīnas centrs” vajadzībām

Ievietošanas datums: 04.10.2016.
SIA „Saldus medicīnas centrs” izsludina iepirkumu PIL 8.2 panta kārtībā.
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde SIA „Saldus medicīnas centrs” vajadzībām
Iepirkuma ID: SMC 2016/7
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 18.10.2016 līdz plkst. 11:00

_______________________________________
Par uzvarētāju noteikts pretendents SIA „Circle K Latvia” ar piedāvāto līgumcenu EUR 6439 (seši tūkstoši četrsimts trīsdesmit deviņi eiro) , neskaitot PVN.
2016. gada 25.10. iepirkumu komisijas lēmums.
_______________________________________