Dainas Ābeles audiologopēdes prakse

Audiologopēds – ārstniecības persona, kas veic pacientu komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju, terapiju un rehabilitāciju personām jebkurā vecumā, kurām ir dažādas izcelsmes izraisīti runas, valodas (mutvārdu un rakstu valodas), balss, dzirdes un rīšanas traucējumi.

Adrese: Saldus medicīnas centrs, 208. kabinets, 2. stāvs, Slimnīcas iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
Pieņemšanas laiks: pēc savstarpējas vienošanās.
Kontakti: 29407389, e-pasts daina-abele@inbox.lv.

Nodarbības notiek 1-2 reizes nedēļā bērniem vecāku klātbūtnē, lai veiksmīgi nostiprinātu apgūtās iemaņas mājas apstākļos.
Pakalpojums iespējams pie pacienta mājās savstarpēji vienojoties.
Nepieciešamības gadījumā tiek sagatavots atzinums pedagoģiski medicīniskajai komisijai.

Maksas pakalpojums.

Pakalpojuma apraksts:
Zīdaiņiem vecumā no 3 nedēļām līdz 1 gadam:

Pirmsrunas un psihomotorās attīstības izvērtēšana, attīstīšana, un korekcija.
Zīšanas un barošanas traucējumi.
Rekomendācijas vecākiem un vecāku apmācība turpmākai veiksmīgai bērna runas attīstībai un valodas apguvei.
Konsultācijas un individuālas nodarbības vecākiem ar zīdaini.

Bērniem vecumā no1 līdz 3 gadiem:

Nerunājošu vai maz runājošu bērnu attīstības izvērtēšana.
Nepietiekamas runas un valodas apguves dinamikas izvērtēšana, attīstīšana un korekcija.
Rekomendācijas un apmācība vecākiem turpmākam ikdienas darbam ar bērnu mājas apstākļos.

Bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem:

Bērnu runas kvalitātes un valodas apguves līmeņa izvērtēšana, attīstīšana un korekcija.
Runas traucējumu korekcija.
Miofunkcionālā terapija.

Skolas vecuma bērniem:

Runas traucējumu korekcija.
Lasīšanas un rakstīšanas traucējumu diagnostika un korekcija.
Miofunkcionālā terapija.

Pieaugušajiem:

Valodas un runas prasmju atjaunošana pēc insulta, galvas traumas.
Runas ritma/tempa korekcija.
Balss un rīšanas traucējumu koriģēšana.