x < <
No pacienta iemaksas ir atbrīvotas šādas iedzīvotāju grupas:

Uz mazo attēlu ir iespējams uzspiest, lai palielinātu.
* * * * *
< >